The Champions of Slaughtermania XII:


U-V Redskins
Chief Klumpfot / Shitting Bull

Bilder från Slaktboll 2001 / Pictures from Slughterball 2001

Förarbeten /Preparations

T.ex Banpreparering, som vanligt ledd av... /
For example centercourt maintenance, as always led by...

...vår allsmäktige banchef. / ...our allknowing centercourt-master.

Sedan tar träningsmatcherna vid, dock ej i lag med officiell lagkamrat. /
Training matches are allowed, but not with your official teammate.

Bigfoot dödar snyggt vid nät... /Nice kill by Bigfoot...

  Shitting Bull avvaktar serve / Shitting Bull awaiting a serve

Lagpresentationer / Team presentations

Team Blues Brothers

Elwood / Jake Blues

Fotfolket / The Footpeople

Bigfoot / Småfeet

Getingmidjorna / Wasp waists

Emanuel Moss / Jesus Wedlund

Gladiatorerna / The Gladiators

Rectus Maximus / Brutus Lexus

Bondläpparna / The Hillbillies

Pelle / Gunnar Djuup

Nord och Syd / North and South

Ken Custer / Matt Lee

U-V Redskins

Shitting Bull / Chief Klumpfot

Spelet / The Game

Ser något ostadigt ut... / Looks a bit unstable...

Getingmidjorna står beredda / Wasp Waists stands ready

Distrahera motståndare är tillåtet... ...och uppmuntras! /
Distraction of opposing team is allowed...  ...and encouraged!

Shitting Bull stillstående igen, rör han sig någonsin? /
Shitting Bull standing still again, does he ever move?

"Två händer mötas i kärlek och respekt" /
"Two hands that meet in love and respect"

Bilder från Spelarbyn / Pictures from the players village

Jake Blues, Bigfoot och Elwood Blues intar en delikat middag. /
Jake Blues, Bigfoot and Elwood Blues, having an excuisite dinner.

Brutus Lexus vid kontrollbordet / Brutus Lexus at the controls

Elwood Blues, Emanuel Moss och Gunnar Djuup i en oerhört viktig överläggning. /
Elwood Blues, Emanuel Moss and Gunnar Djuup in an extremely important conversation.


Nord och Syd gör den hittills mest grandiosa entrén på centercourt /
North and south does so far the most grand entrance onto centercourt.

Lite Spelarporträtt / Some player portraits

Team Blues Brothers i speldressen /
Team Blues Brothers in playing suits

Bigfoot

Emanuel Moss

Chief Klumpfot

Dags för segerintervjun / Time for the winner´s interview